no-img
دانلود طرح توجیهی

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی


دانلود طرح توجیهی

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی
zip
می 8, 2014

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی


پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی

چکیده

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی ۳۰-۲۰ سال بودند که حدت بینایی ۲۰/۲۰ یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است  E1000csv در ۲ مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05)

همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند .

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی

 

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………. ۹

مقدمه …………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل اول : معرفی پژوهش ……………………………………………………. ۱۱

بیان مسئله……………………………………………………………………….. ۱۲

اهمیت مسئله…………………………………………………………………….. ۱۲

تعریف مفاهیم …………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش……………………………………………… ۱۵

حساسیت کنتراست ……………………………………………………………. ۱۶

کنتراست…………………………………………………………………………. ۲۱

تست حساسیت کنتراست …………………………………………………….. ۲۲

تست csv1000………………………………………………………………….. 33

فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه …………………………….. ۳۶

مروری بر تحقیقات گذشته …………………………………………………… ۳۷

اهداف –  فرضیه………………………………………………………………… ۳۹

فصل چهارم : روش تحقیق …………………………………………………… ۴۱

انتخاب جامعه آماری ………………………………………………………….. ۴۲

روش انجام آزمون …………………………………………………………….. ۴۲

فصل پنجم : نتایج و نمودارها ………………………………………………… ۴۹

نتایج ……………………………………………………………………………… ۵۰

نمودارها …………………………………………………………………………. ۵۲

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری…………………………………………….. ۵۳

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………. ۵۴

منابع  …………………………………………………………………………….. ۵۶

تعداد صفحات این پایان نامه : ۵۸ صفحه

فرمت این پایان نامه : imagesMicrosoft Wordموضوعات :
پایان نامه

درباره نویسنده

admin 1774 نوشته در دانلود طرح توجیهی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *